LÄTT MED EASY KB

Vill du själv eller ihop med några kompisar gå ihop och bli hästägare på ett enkelt, säkert och tryggt sätt?

Easy KB har rätat ut alla frågetecken och har lösningarna.

Vi använder oss av Easy KB till många av våra hästar för att kunderna efterfrågar det då du slipper momsfrågan, det är enkelt till deklarationen och du ansvarar bara för din egen andel - inte hela hästen. Det kan finnas många anledningar till att du vill äga en andel i en häst - gemenskap, ekonomi eller att vara delägare i flera hästar för att öka startmöjligheterna är några av dem.


Här nedan följer några enkla steg för att du ska bli delägare i en travhäst:


1. Klicka in på easykb.se

2. Klicka på Blanketter

3. Klicka på Köpanbud 1/20 (Registrera dig så fylls personuppgifter i automatiskt!)

4. Ska du köpa 10 % - fyll då i 2/20 andelar, hästens namn och övriga kolumner på ett korrekt vis.

5. Skriv under och skicka in!